Inloggen

Brexit en de zuivelindustrie

Een harde BREXIT is pijnlijk voor de Belgische zuivelindustrie.

 

In het geval van een harde Brexit staat de export van € 280 miljoen aan Belgische zuivelproducten op het spel.

Brexit en de zuivelindustrie

Het Verenigd Koninkrijk (VK) besloot de EU te verlaten op 23 juni 2016. Zodra Artikel 50 van het Verdrag van de EU wordt geactiveerd, dit is gepland voor maart 2017, zal er een onderhandelingsperiode van minimaal twee jaar ingaan.

 

Met ‘een harde Brexit’ bedoelen we dat het VK de interne Europese markt zal verlaten. Wat rest is dan nog het lidmaatschap van de Wereld Handel Organisatie (WHO).

 

VK is 5e exportbestemming voor Belgische zuivel

Het VK is maar voor 77% zelfvoorzienend op vlak van melkproductie. Hierdoor is het een netto-invoerder van melk en zuivelproducten. In 2016 werd voor € 216 miljoen vanuit Belgische zuivelbedrijven naar het VK geëxporteerd. Dit komt neer op bijna 10% van de Belgische export van zuivelproducten. Hiermee is het VK de vijfde exportmarkt voor de Belgische zuivelindustrie.

 

 

Met bijna 40% van de uitvoerwaarde is kaas het belangrijkste Belgische exportproduct naar het VK. Het betreft hier voornamelijk smeltkaas en mozzarella.

Invoertarief van 40% sluit de Britse markt voor Belgische zuivel

In het geval dat er geen specifiek vrijhandelsakkoord is afgesloten tussen het VK en de EU, en dus enkel het WHO-lidmaatschap van toepassing is, zou dat sterk ten nadele zijn van de Europese zuivelindustrie. Momenteel hanteert het VK een gemiddeld invoertarief van 40 % voor melk en zuivelproducten geïmporteerd vanuit niet EU-landen. Men begrijpt dat de Belgische producten zeer duur zullen worden op de Britse markt, zeker indien de Britse pondnog verder in waarde daalt t.o.v. de euro.

 

Situatie erger dan het Rusland-embargo

In 2014 stelde Rusland een invoerverbod in op zeer veel landbouwproducten afkomstig uit de EU en andere Westers landen. Als we het verlies van de Russische markt zoals hij was in 2013 (€ 1 841 miljoen) nu vergelijken met de Britse markt in 2015 (€ 4 191 miljoen), zien we dat de nu op til zijnde schok voor de Europese zuivelindustrie meer dan dubbel zo groot zou zijn. Daarenboven, gezien de zuivelmarkt een Europese aangelegenheid is zullen we ook indirecte effecten voelen. De wegvallende uitvoer vanuit andere EU-lidstaten zal zorgen voor een overaanbod op de Europese markt, resulterend in lagere noteringen.