BCZ-CBL Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 - B-3012 Leuven
Log-in: Wachtwoord:Wachtwoord vergeten?
AAA
E-mail

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ)

 

BCZ is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98% van de melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid.

Met het monsternameplan Monimilk zorgt de sector voor een voortdurende monitoring van de melk vóór verwerking op eventuele residuen van pesticiden, zware metalen en andere contaminanten. De zuivelondernemingen maken gebruik van de autocontrolegids ‘zuivelverwerking’. Deze gids was de allereerste in de ganse voedingsketen die door het Voedselagentschap werd goedgekeurd.

 

Het zuivelrapport 2015 Zuivel en duurzaamheid Autocontrolegids

De Belgische zuivelsector groeit duurzaam

 

De zuivelsector levert aldus een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en de welvaart in ons land. Ook op het vlak van duurzaamheid gebeuren heel wat inspanningen.


Toenemende investeringen, stijgende uitvoer, hogere omzetten: de zuivelindustrie in ons land is in volle expansie.

 

zuivelrapport voorblad nl
 

De landbouworganisaties en de zuivelindustrie lanceren samen een duurzaamheidsprogramma dat aan de melkveehouders 35 initiatieven aanreikt, waarmee zij duurzaamheid zelf kunnen invullen.


Meer informatie hieronder :


Monitoring Duurzaamheid NL Cover WEB

 

 

Om bedrijven uit de zuivelindustrie te helpen bij de autocontrole vereisten, o.m. de implementatie van een HACCP- plan, heeft BCZ een Autocontrolegids uitgewerkt. Informatie m.b.t. de aankoopvoorwaarden vindt u hier.

 

Lees meer ...

 

 publiek_home_Autocontrolegids

        Dierlijke bijproducten
 

 

     

Om op een correcte manier om te gaan met dierlijke bijproducten die ontstaan op een zuivelbedrijf, heeft BCZ een Q&A uitgewerkt. Deze Q&A werd goedgekeurd door het FAVV. 

Lees meer ...

 

Zuivelindustrie kent nieuwe dynamiek